77JOWO News


“อลงกรณ์”พอใจผลการประชุมอาเซียน-แปซิฟิก เผยยูเอ็นชื่นชมรัฐบาลไทยเป็นแบบอย่างประมงยั่งยืน

publish: 2019-09-27 13:46:39

“อลงกรณ์”พอใจผลการประชุมอาเซียน-แปซิฟิก เผยยูเอ็นชื่นชมรัฐบาลไทยเป็นแบบอย่างประมงยั่งยืนเตรียมชูผลงานต่อเอฟเอโอ. เผยไทยเนื้อหอมอินโดฯจีบร่วมลงทุนอุตสาหกรรมประมง