77JOWO News


แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ร่วมกับ มทบ.35 และรพ.ค่ายพิชัยดาบหักเปิดศูนย์บูรณาการร่วมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลจังหวัดอุตรดิตถ์

publish: 2019-04-12 09:12:58

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ร่วมกับ มทบ.35 และรพ.ค่ายพิชัยดาบหักเปิดศูนย์บูรณาการร่วมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลจังหวัดอุตรดิตถ์


โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 37 ปี

publish: 2019-02-12 00:43:02

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 37 ปี