77JOWO News


รวมพลังบุญสมทบทุนเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ

publish: 2019-02-09 22:21:34

รวมพลังบุญคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำบุญปอยหลวงโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สมทบทุนเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ