77JOWO News


วอนช่วยเหลือ!!รองผู้ว่า ฯเมืองคอนนำทีมรุดช่วยหนูน้อย 14 ปีเสาล้มทับกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่อายุ 6 ขวบมานาน 7 ปี

publish: 2020-01-15 18:34:57

วอนช่วยเหลือ!!รองผู้ว่า ฯเมืองคอนนำทีมรุดช่วยหนูน้อย 14 ปีเสาล้มทับกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่อายุ 6 ขวบมานาน 7 ปีฐานะครอบครัวยากจนวอนผู้ใจช่วยเหลือ-ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชจับมือ ส.ส.เมืองคอนระดมผู้ใจบุญช่วยเหลืออย่างจริงจัง


ส.ส.เมืองคอนนำทีมปักดำนาข้าวพุทธภูมิเพื่อน้ำนมข้าวใช้พิธีกวนขาวมธุปายาส“มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ”เมืองนครฯ ประจำปี 2563 จัดต่อเนื่องปีที่ 790

publish: 2019-10-07 18:47:58

รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.เมืองคอนนำทีมปักดำนาข้าวพุทธภูมิ เพื่อน้ำนมข้าวใช้กวนข้าวมธุปายาส “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ” ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการจัดงานประเพณีต่อเนื่องยาวนานถึง 790 ปี


ส.ส.พปชร.ชี้ขุดลอกคลอง 5 สายแก้น้ำท่วมเมืองคอนชั่วคราวก่อนโครงการคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองแล้วเสร็จ-นำคณะติดตามโครงการขุดลอกคลองท่าซัก-ปากพญา

publish: 2019-09-01 16:23:51

ส.ส.พปชร.นำคณะนั่งเรือหางยาวติดตามโครงการขุดลอกคลอง-ชี้ขุดลอกคลอง 5 สายแก้ปัญหาชั่วคราวก่อนโครงการคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองแล้วเสร็จซึ่งจะแก้ปัญหาอย่างถาวรและเป็นแหล่งเก็บน้ำดิบแก้ปัญหาประปาเมองคอนขาดแคลนพร้อมแก้ปัญหาภัยแล้งอีกด้วย


เฮไฟไหม้ป่าพรุมอดดับเกือบหมดแล้ว!!!สส.พปชร.ลงลุยพื้นที่ชี้ทางแก้ถาวรขุดร่องส่งน้ำสูบเติมเพิ่มระดับล่วงหน้า-ธารน้ำใจบริจาคเงินสร้างบ้านไฟไหม้

publish: 2019-08-12 12:03:54

เมืองคอนเฮไฟไหม้ป่าพรุมอดดับเกือบหมดแล้ว!!!สส.พปชร.ลงลุยพื้นที่ชี้ทางแก้ถาวรขุดร่องส่งน้ำสูบเติมเพิ่มระดับล่วงหน้า-ธารน้ำใจบริจาคเงินสร้างบ้านเหยื่อไฟไหม้


เปิดวิสัยทัศน์พัฒนาเมืองคอน รศ.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.ป้ายแดง พปชร.เมืองคอน-ชี้ต่อยอด 3 โครงการหลักดันเมืองคอนสู่แถวหนาของภาคใต้

publish: 2019-06-24 21:24:10

เปิดวิสัยทัศน์พัฒนาเมืองคอน รศ.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.ป้ายแดง พปชร.เมืองคอน-เตรียมยกชุมชนสันติสุขต้นแบบการพัฒนาบ้านเมืองประชาธิปไตยจากฐานราก-ชี้เร่งต่อยอด 3 โครงการหลัก “บรรเทาอุกภัยเมือนครศรีธรรมราช,เชื่อมถนนวงแหวนและถนนพุทธภูมิ” ให้แล้วเสจปี 2565 ดันเมืองคอนสู่แถวหนาของภาคใต้