77JOWO News


รองผู้ว่าฯ โคราช ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งให้พี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พร้อมติดตามการดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล

publish: 2019-04-03 14:16:01

รองผู้ว่าฯ โคราช ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งให้พี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พร้อมติดตามการดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล