77JOWO News


รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีบวงสรวง พ่อขุนงำเมือง ลั่นพร้อม พัฒนา จังหวัด

publish: 2019-10-05 12:37:50

รอ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ณ.อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้า ส่วนราชการ และ ประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ที่งานพิธีดังกล่าวเพื่อเป็นกลาง ขอให้พ่อขุนงำเมืองช่วยปกปักรักษา คุ้มครอง ให้อยู่ดีมีสุข ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา จนถึงปัจจุบัน