77JOWO News


ระนองจัดงานสงกรานต์น้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

publish: 2019-04-13 15:12:25

เทศบาลเมืองระนองจัดงานสงกรานต์น้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมปลุกเสกน้ำแร่พระพุทธมนต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุนับร้อยคนร่วมให้พรประชาชนชาวระนอง


ขนส่งระนองจัดเจ้าหน้าที่คุมเข้มสถานีขนส่งผู้โดยสาร ดูแลประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์

publish: 2019-04-12 14:18:58

รองผู้ว่าฯระนอง พร้อมเจ้าหน้าที่ขนส่งระนองบูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มสถานีขนส่งผู้โดยสาร ดูแลประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมแจกกระเป๋าสะพาย น้ำดื่ม กาแฟ ลูกอม ขนม เครื่องดื่มชูกำลัง ผ้าเย็น ให้กับพนักงานขับรถทุกคน และแจกพิมเสนน้ำ ยาหม่องน้ำให้แก่ผู้โดยสาร


ตำรวจทางหลวงระนองตั้งจุดแจกลูกอมเครื่องดื่มบริการแก่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

publish: 2019-04-11 14:15:01

ตำรวจทางหลวงระนอง บูรณาการร่วม หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตั้งจุดบริการแจกผ้าเย็น ลูกอม เครื่องดื่ม และของชำร่วย ให้ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา พร้อมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562


ระนองเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

publish: 2019-04-10 18:48:13

ระนองเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 และปล่อยริ้วขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตั้งเป้าไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์


อบจ.ระนอง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดระนอง

publish: 2019-04-10 17:36:13

ผู้สูงอายุจากทุกอำเภอในจังหวัดระนองกว่า 500 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งจัดโดย อบจ.ระนอง


ระนองทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำแร่ร้อนเมืองระนอง

publish: 2019-04-06 19:40:48

ระนองทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำแร่ร้อนเมืองระนอง พร้อมตั้งขบวนแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังพระอารามหลวง โดยมีข้าราชการและประชาชนชาวระนองร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง


ตม.ระนองคุมเข้ม!!ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชกรรมและตรวจค้นต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายช่วงเทศกาลสงกรานต์

publish: 2019-04-05 15:44:30

ตรวจคนเข้าเมืองระนอง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในพื้นที่ตรวจค้นต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย พร้อมคุมเข้มแรงงานต่างด้าวที่ เข้า-ออก ราชอาณาจักรในห้วงเทศกาลสงกรานต์


แขวงทางหลวงระนองจัดอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ประเภท 2 เพื่อการแจ้งและป้องกันเหตุบนทางหลวง

publish: 2019-04-03 20:21:44

แขวงทางหลวงระนองจัดอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ประเภท 2 เพื่อการแจ้งและป้องกันเหตุบนทางหลวง สมาชิกเครือข่ายฯ 130 คน เข้ารับอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง


ท่องเที่ยวกีฬาระนองจัดโครงการปั่นเชื่อมความสัมพันธ์ 4 จังหวัด อันดามัน Royal Coast

publish: 2019-04-03 13:41:40

ท่องเที่ยวกีฬาระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเชื่อมความสัมพันธ์ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง ประจำปี 2562 ในโครงการปั่นเชื่อมความสัมพันธ์ 4 จังหวัด อันดามัน Royal Coast


ตำรวจภูธร จ.ระนอง บูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยแถวระดมกวาดล้างป้องกันอาชญากรรมก่อนเทศกาลสงกรานต์

publish: 2019-04-01 22:20:37

ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ปล่อยแถวระดมกวาดล้างป้องกันอาชญากรรม ในช่วงก่อนวันเทศกาลสงกรานต์ปี 2562


แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ระนองมอบแนวทางในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและยาเสพติดในพื้นที่

publish: 2019-03-28 18:51:26

แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลและติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและยาเสพติด


ร่วมกันต้านโกง!!ป.ป.ช.ระนอง จัดกิจกรรมเวทีชุมชนขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต(STRONG)สู่เครือข่ายและชุมชน

publish: 2019-03-26 17:06:12

ป.ป.ช.ระนอง จัดกิจกรรมเวทีชุมชนขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต(STRONG)สู่เครือข่ายและชุมชน ปลูกฝังค่านิยมจิตพอเพียงต้านทุจริตแก่ประชาชน


เลือกตั้งระนองคึกคัก!!ชาวระนองตื่นตัวแห่ออกไปใช้สิทธิกันตั้งแต่เช้า

publish: 2019-03-24 11:33:16

เลือกตั้งระนองคึกคัก!!ประชาชนชาวระนองตื่นตัวแห่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันตั้งแต่เช้า


ผู้ว่าฯระนองนำปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนวันเลือกตั้งฯ

publish: 2019-03-23 10:23:53

ตำรวจภูธรจังหวัดระนองบูรณาการร่วมหน่วยงานทุกภาคส่วน ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ระนองจัดการแถลงข่าวกิจกรรมปั่นจักรยานเชื่อมความสัมพันธ์ 4 จังหวัด ตามโครงการปั่นเชื่อมความสัมพันธ์ อันดามัน Royal Coast

publish: 2019-03-22 15:54:48

ระนองจัดการแถลงข่าวกิจกรรมปั่นจักรยานเชื่อมความสัมพันธ์ 4 จังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง ตามโครงการปั่นเชื่อมความสัมพันธ์ อันดามัน Royal Coast