77JOWO News


14 แม่ดีเด่นชายแดนเขมรรับใบประกาศเกียรติคุณบัตรจากมูลนิธิหลวงปู่สรวง จ.ศรีสะเกษ

publish: 2019-08-13 08:23:39

14 แม่ดีเด่นชายแดนเขมรรับใบประกาศเกียรติคุณบัตรจากมูลนิธิหลวงปู่สรวง จ.ศรีสะเกษ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษากว่า 300 ทุน รถจักรยาน 10 คัน ให้แก่เด็กนักเรียน