77JOWO News


หาทานยาก “รากบัวป้าเพิน” เข้าสู่หน้าแล้ง ชาวนาเมืองช้าง ออกตระเวนขุดรากบัว เชื่อมน้ำตาลขาย เพื่อไม่ฟุ้งซ่านกับโรคร้ายแถมสร้างรายได้งาม

publish: 2019-02-10 22:20:59

ตระเวนขุดรากบัว ตามแหล่งสระบัวหลวง ที่ขึ้นตามธรรมชาติ มีอยู่ทั่วไปและยืนต้นตายไป โดยจะออกตระเวนขุดรากบัวทุกวัน แล้วนำไปเชื่อมน้ำตาลขาย ในราคาถุงละ 20บาท