77JOWO News


ยื่นหนังสือ สนช.ให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ

publish: 2019-02-01 20:33:51

ชาวบ้านหวั่นอยู่กับป่าไม่ได้อีกต่อไป เครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดิน และป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน – ตาก ยื่นหนังสือผ่านอำเภอ ให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


เครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดิน และป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ยื่นหนังสือผ่านจังหวัดให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ

publish: 2019-01-30 15:01:14

เครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดิน และป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ยื่นหนังสือผ่านจังหวัดให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ