77JOWO News


ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่เกาะพะงันเพื่อติดตามการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน เอาเรื่องให้ถึงที่สุดกับคนที่บุกรุก

publish: 2019-02-28 23:15:04

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่เกาะพะงันเพื่อติดตามการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน เอาเรื่องให้ถึงที่สุดกับคนที่บุกรุกพื้นที่อุทยาน