77JOWO News


อัฉจริยะ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อ นำแรงงาน รง.ผลไม้ร้องศาลแรงงานภาค 7 บังคับจ่ายคนแรงที่เหลือ

publish: 2019-09-16 20:05:21

อัฉจริยะ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อ นำแรงงาน รง.ผลไม้ร้องศาลแรงงานภาค 7 บังคับจ่ายคนแรงที่เหลือ หลังผู้ประกอบการ รง.ทยอยจ่ายค่าแรงคนงานเมียนมาไปแล้ว 2 งวด ตามวันเวลาที่นัดหมาย โดยมนวันที่ 17 ก.ย.62 จะจ่ายอีก 1 งวด เป็นงวดที่ 3