77JOWO News


บริษัท กลางฯจับมือกับพันธมิตร ลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างมาตรการองค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2562(ชมคลิป)

publish: 2019-11-22 22:02:08

บริษัท กลางฯจับมือกับพันธมิตร ลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างมาตรการองค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2562


โคราชรับคาราวานท่องเที่ยวทางรถยนต์พร้อมลงนามความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา

publish: 2019-10-26 17:03:48

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และ ททท.สำนักงานนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับคณะคาราวานฯ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Table Top Sale


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดพิธีลงนามความร่วมมือศูนย์พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์

publish: 2019-09-11 01:23:10

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดพิธีลงนามความร่วมมือศูนย์พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จัดพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการสวัสดิการข้าราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเปิดตัวโครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อครู

publish: 2019-05-25 15:04:21

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จัดพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการสวัสดิการข้าราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเปิดตัวโครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อครูระหว่างบริษัท ซุนวู เอรเตอร์ไพรส์จำกัด


MOU พัฒนาธุรกิจเกษตรแปรรูปไทย-ลาว

publish: 2018-08-27 20:14:19

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และภาคธุรกิจจาก สปป.ลาว ลงนามความร่วมมือพัฒนาธุรกิจเกษตรแปรรูป