77JOWO News


ผู้การโคราช สั่งเฝ้าติดตามพฤติกรรมเด็กแว้นเพื่อเป็นหลักฐานดำเนินคดี อนาคตจะเริ่มดำเนินคดีกับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลยด้วย

publish: 2019-08-07 17:29:51

ผู้การโคราช สั่งเฝ้าติดตามพฤติกรรมเด็กแว้นเพื่อเป็นหลักฐานดำเนินคดี อนาคตจะเริ่มดำเนินคดีกับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลยด้วย


ทำทันที ผู้ว่าศรีสะเกษ ฯ ประกาศประเพณีบุญบั้งไฟต้องปลอดเหล้าปลอดการพนัน

publish: 2019-04-30 19:49:00

ทำทันที ผู้ว่าศรีสะเกษ ฯ ประกาศประเพณีบุญบั้งไฟต้องปลอดเหล้าปลอดการพนัน ใครฝ่าฝืนปล่อยปละละเลยโทษหนัก


พ่อแม่พูดทั้งน้ำตา หลัง รร.ปิดปากเงียบ ปมปล่อยหนูน้อยเป็นไข้ นอนรอจนเสียชีวิตไป 6 ชม.

publish: 2018-11-22 14:40:26

พ่อแม่หนุ่มน้อยเด็กพิเศษที่เป็นไข้ 3 ก่อน จะเสียชีวิตวอนอยากให้มีคนมารับผิดชอบอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น


รองผู้การลพบุรีเดือด จี้หน่วยงานรับผิดชอบ ปล่อยปละละเลยเกิดอุบัติเหตุซ้ำซาก สั่งห้ามมีใครสังเวยชีวิตอีก

publish: 2018-09-01 22:57:24

รองผู้การลพบุรีเดือด ทำไมคนตายเพราะอุบัติเหตุเยอะ จี้หน่วยงานรับผิดชอบ ปล่อยปละละเลยเกิดอุบัติเหตุซ้ำซาก สั่งห้ามมีคนตายอีก