77JOWO News


ฤกษ์งามยามดี 9/9/19พระใบฎีกาอำนาจเขมธัมโม วัดกุฎีพระฤาษีทรงธรรม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์รับตราตั้งฐานานุกรมและพัดยศ

publish: 2019-08-09 14:16:09

ฤกษ์งามยามดี 9/9/19พระใบฎีกาอำนาจเขมธัมโม วัดกุฎีพระฤาษีทรงธรรม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์รับตราตั้งฐานานุกรมและพัดยศ


กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนลับแลมอบทุเรียนหลง -หลินลับแลเพื่อขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

publish: 2019-06-18 17:28:55

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนลับแลมอบทุเรียนหลง -หลินลับแลเพื่อขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


วัดกุฎีพระฤาษีทรงธรรม ทุ่งยั้ง เมืองลับแลจัดงานสืบสานประเพณี สลากภัตทาน

publish: 2019-06-09 16:43:49

วัดกุฎีพระฤาษีทรงธรรม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ จัดงานสืบสานประเพณี สลากภัตทาน


อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานประเพณีอัฐมีบูชาพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

publish: 2019-05-27 02:26:16

อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานประเพณีอัฐมีบูชาพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


ชาวสวนทุเรียนสังขละฯ เศร้า พายุถล่มราบเป็นหน้ากลอง บ้านเรือนปลิวว่อนเสียหายเพียบ

publish: 2019-04-26 19:20:53

อ่วมพายุถล่ม..พายุฤดูร้อนพัดถล่มสังขละบุรี บ้านพระเจดีย์สามองค์อ่วม บ้านพังหลังคาปลิวว่อน ทุเรียนกว่า30 ต้นใกล้ตัดพังราบ ซ้ำร้ายต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้า ไฟดับไม่มีน้ำประปา ด้านนายอำเภอสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือ


เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานสืบสานงานประเพณีสงกรานต์เมืองลับแล

publish: 2019-04-12 13:55:30

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานสืบสานงานประเพณีสงกรานต์เมืองลับแล


ก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ 30 บาทขายที่ลับแล อุตรดิตถ์ลูกค้าตรึม

publish: 2019-03-27 19:12:29

ก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ 30 บาทขายที่ลับแล อุตรดิตถ์ลูกค้าตรึม


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เวียงเจ้าเงาะเพื่อเตรียมพร้อมและซักซ้อมทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

publish: 2019-03-26 01:33:39

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เวียงเจ้าเงาะเพื่อเตรียมพร้อมและซักซ้อมทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ


เมืองแห่งสัจจะวาจา เขตห้ามพูดโกหก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จดทะเบียนสมรส 14 กุมภาพันธ์วันแห่งความรัก

publish: 2019-02-14 11:50:14

เมืองแห่งสัจจะวาจา เขตห้ามพูดโกหก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จดทะเบียนสมรส 14 กุมภาพันธ์วันแห่งความรัก


มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบขาเทียมพระราชทานให้กับผู้พิการ ที่โรงพยาบาลลับแล

publish: 2019-02-08 17:40:29

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบขาเทียมพระราชทานให้กับผู้พิการ ที่โรงพยาบาลลับแล


องคมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดทำขาเทียมพระราชทานมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์และเปิดโรงงาน

publish: 2019-02-03 15:49:52

องคมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดทำขาเทียมพระราชทานมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์และเปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทานที่โรงพยาบาลลับแล


ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจ ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

publish: 2019-01-18 12:43:44

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจ ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์จัด ลานวัฒนธรรม 8 วิถีพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล

publish: 2018-12-20 17:38:49

อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์จัด ลานวัฒนธรรม 8 วิถีพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล


เมืองลับแล!!“บ้านทุ่งน้ำเค็ม”น้ำท่วมจนตัดขาดโลกภายนอก-ชาวโซเชียลโอนเงินให้อาสาประชาร่วมใจซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคลุยช่วยสุดทรหด

publish: 2018-12-19 17:23:58

พบหมู่เมืองลับแล“บ้านทุ่งน้ำเค็ม”เมืองคอนถูกน้ำท่วมซ้ำซากตัดขาดโลกภายนอก-ชาวโซเชี่ยลโอนเงินให้อาสาประชาร่วมใจซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคลุยช่วย-เผยเหมือนเป็นหมู่บ้านเมืองลับแลน้ำท่วมซ้ำซากตัดขาดโลกภายนอกทุกปี ๆ ละหลายรอบ


อุตรดิตถ์ประชุมคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) สัปปะรดห้วยมุ่น ทุเรียนหลิน/หลงให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

publish: 2018-11-29 19:07:45

อุตรดิตถ์ประชุมคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) สัปปะรดห้วยมุ่น ทุเรียนหลิน/หลงให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค