77JOWO News


สมุทรสงคราม ชาวดอนมะโนราแห่เทียนพรรษาด้วยรถซาเล้ง158คัน

publish: 2019-07-18 19:43:56

สมุทรสงคราม ชาวดอนมะโนราแห่เทียนพรรษาด้วยรถซาเล้ง158คัน


สมุทรสงครามวัดดอนมะโนราร่วมกับชาวบ้านจุดเทียนแปรอักษร 13 ตุลาคิดถึงคนบนฟ้าชื่อว่าพ่อภูมิพล

publish: 2018-10-14 12:59:34

สมุทรสงครามวัดดอนมะโนราร่วมกับชาวบ้านจุดเทียนแปรอักษร 13 ตุลาคิดถึงคนบนฟ้าชื่อว่าพ่อภูมิพล