77JOWO News


อยุธยา ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร(ชมคลิป)

publish: 2019-10-11 20:52:36

อยุธยา ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร


คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี พุทธศักราช 2562 (ชมคลิป)

publish: 2019-10-07 22:24:12

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี พุทธศักราช 2562


คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพระวินยาธิการ และ พระสังฆาธิการ ในการตรวจตราพระนอกรีตผิดพระธรรมวินัย (ชมคลิป)

publish: 2019-09-25 22:16:12

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพระวินยาธิการ และ พระสังฆาธิการ ในการตรวจตราพระนอกรีตผิดพระธรรมวินัย


วัดพนัญเชิงวรวิหาร สืบสานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 62 เตรียมแจกข้าวสารอาหารแห้งกว่า 2 หมื่นชุดให้ประชาชนอาจารย์แดงเกจิชื่อดังร่วมพิธี(คลิป)

publish: 2019-08-28 10:06:00

วัดพนัญเชิงวรวิหาร สืบสานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 เตรียมข้าวสารอาหารแห้งกว่า 2 หมื่นชุดมอบให้ประชาชนอาจารย์แดงเกจิชื่อดังร่วมพิธี


จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จัดแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรื้อฟื้นประเพณีทางน้ำ(คลิป)

publish: 2019-06-25 01:19:01

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จัดแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรื้อฟื้นประเพณีทางน้ำ


อยุธยา และ วัดพนัญเชิงวรวิหาร เตรียมจัดแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรื้อฟื้นประเพณีทางน้ำ (ชมคลิป)

publish: 2019-06-11 12:39:08

อยุธยา และ วัดพนัญเชิงวรวิหาร เตรียมจัดแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรื้อฟื้นประเพณีทางน้ำ


คณะสงฆ์ อยุธยา เปิด สอบนักธรรม ศึกษาสนามหลวง ชั้นโท – เอก ประจำปีการศึกษา 61 มี พุทธศาสนิกชน ร่วมสอบกว่า 30,000 คน

publish: 2018-11-30 01:29:29

คณะสงฆ์ อยุธยา เปิดสอบนักธรรม ศึกษาสนามหลวง ชั้นโท – เอก ประจำปีการศึกษา 61 มี พุทธศาสนิกชน ร่วมสอบกว่า 30,000 คน


ผู้คนนับพันแห่แย่งรับของแจกทาน ในงานประเพณีทิ้งกระจาด วัดพนัญเชิงวรวิหาร กรุงเก่า

publish: 2018-09-09 23:25:57

ผู้คนนับพันแห่แย่งรับของแจกทาน ในงานประเพณีทิ้งกระจาด วัดพนัญเชิงวรวิหาร กรุงเก่า


เริ่มแล้วงานประเพณีทิ้งกระจาด วัดพนัญเชิงวรวิหาร กรุงเก่า

publish: 2018-09-08 15:02:48

เริ่มแล้วงานประเพณีทิ้งกระจาด วัดพนัญเชิงวรวิหาร กรุงเก่า


อยุธยา ส่งเสริมเปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมริมสายน้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน (ชมคลิป)

publish: 2018-07-27 21:53:39

อยุธยา ส่งเสริมเปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมริมสายน้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน