77JOWO News


ประมงลำปางเตรียมหารืออบจ.วางแผนจับปลาช่อนอเมซอน หลังมีคนจับจากวัดนำปล่อยสระน้ำหนองกระทิง

publish: 2019-02-06 21:04:40

โลกโชเชี่ยวแชร์ภาพขณะที่มีคนนำปลาช่อนอเมซอน ที่จับได้จากจากสระน้ำภายในวัดพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง น้ำหนักกว่า 150 กิโลกรัมนำขึ้นรถยนต์แล้วนำไปปล่อยในสวนสาธารณะหนองกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง