77JOWO News


พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หลวงพ่อพระครูพิสุทธิ์บุญสาร (แก่น ปุญฺญสมฺปนฺโน)อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดใหญ่ชัยมงคล (ชมคลิป)

publish: 2019-11-17 22:25:05

พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หลวงพ่อพระครูพิสุทธิ์บุญสาร (แก่น ปุญฺญสมฺปนฺโน)อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดใหญ่ชัยมงคล


พุทธศาสนิกชนกรุงเก่า... ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรณะ วันออกพรรษา วัดใหญ่ชัยมงคล แน่น (ชมคลิป)

publish: 2019-10-14 16:51:38

พุทธศาสนิกชนกรุงเก่า... ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรณะ วันออกพรรษา วัดใหญ่ชัยมงคล แน่น


โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล( ภาวนารังสี) ฉลองโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธฯ พระราชทาน รุ่นที่ 3 พร้อมมอบทุนการศึกษา 709 เป็นเงิน 709,000 บาท (ชมคลิป)

publish: 2019-09-20 17:50:39

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล( ภาวนารังสี) ฉลองโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธฯ พระราชทาน รุ่นที่ 3 พร้อมมอบทุนการศึกษา 709 เป็นเงิน 709,000 บาท


คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ปฐมนิเทศการเรียนการสอน พระภิกษุ สามเณร และ พระนวกะ แผนกนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก (ชมคลิป)

publish: 2019-07-26 03:41:21

คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ปฐมนิเทศการเรียนการสอน พระภิกษุ สามเณร และ พระนวกะ แผนกนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก


พุทธศาสนิกชนหลายพันคนร่วมเวียนเทียน รอบเจดีย์ วัดใหญ่ชัยมงคล วันอาสาฬหบูชา เนืองแน่น (ชมคลิป)

publish: 2019-07-17 09:56:45

พุทธศาสนิกชนหลายพันคนร่วมเวียนเทียน รอบเจดีย์ วัดใหญ่ชัยมงคล วันอาสาฬหบูชา เนืองแน่น


สพฐ.ร่วมกับ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมเยียนเชิงประจักษ์ ร.ร.วัดใหญ่ฯ เพื่อคัดเลือก ร.ร.วิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 (ชมคลิป)

publish: 2019-05-29 23:37:46

สพฐ.ร่วมกับ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมเยียนเชิงประจักษ์ ร.ร.วัดใหญ่ฯ เพื่อคัดเลือก ร.ร.วิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3


เปลวเทียนแห่งศรัทธา วิสาขบูชา พุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ เวียนเทียนแน่นวัดใหญ่ชัยมงคล (ชมคลิป)

publish: 2019-05-19 01:22:14

เปลวเทียนแห่งศรัทธา วิสาขบูชา พุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ เวียนเทียนแน่นวัดใหญ่ชัยมงคล


ชาวพุทธไทย-เทศ นับพันคนจากทั่วสารทิศ ร่วนงานบุญใหญ่ ห่มผ้าองค์พระเจดีย์ วัดใหญ่ชัยมงคล ในวันวิสาขบูชาโลก (ชมคลิปและประมวลภาพ)

publish: 2019-05-18 15:56:08

ชาวพุทธไทย-เทศ นับพันคนจากทั่วสารทิศ ร่วนงานบุญใหญ่ ห่มผ้าองค์พระเจดีย์ วัดใหญ่ชัยมงคล ในวันวิสาขบูชาโลก


ปิดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ลาสิกขาบท รับใบประกาศ นำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติ ในการดำรงชีวิต(ชมคลิป)

publish: 2019-04-01 21:55:34

ปิดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ลาสิกขาบท รับใบประกาศ นำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติ ในการดำรงชีวิต


สามเณร และ สีลจาริณี ภาคฤดูร้อน วัดใหญ่ชัยมงคล ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม (ชมคลิป)

publish: 2019-03-27 17:13:59

สามเณร และ สีลจาริณี ภาคฤดูร้อน วัดใหญ่ชัยมงคล ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม


โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล จัดบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณี ภาคฤดูร้อน 78 คน ขัดเกราจิตใจด้วยธรรมะ ช่วงปิดเทอม (ชมคลิป)

publish: 2019-03-27 00:58:17

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล จัดบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณี ภาคฤดูร้อน 78 คน ขัดเกราจิตใจด้วยธรรมะ ช่วงปิดเทอม


วัดใหญ่ชัยมงคลจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงประกาศอิสรภาพของกรุงศรีอยุธยา (ชมคลิป)

publish: 2019-03-21 14:19:42

วัดใหญ่ชัยมงคลจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงประกาศอิสรภาพของกรุงศรีอยุธยา


โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล จัดทอดผ้าป่าฯ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา (ชมคลิป)

publish: 2019-02-26 00:07:28

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล จัดทอดผ้าป่าฯ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา


พุทธศาสนิกชนหลายพันคน ร่วมสวดมนต์ เวียนเทียนวันมาฆบูชา วัดใหญ่ชัยมงคลเนืองแน่น (ชมคลิป)

publish: 2019-02-20 01:41:34

พุทธศาสนิกชนหลายพันคน ร่วมสวดมนต์ เวียนเทียนวันมาฆบูชา วัดใหญ่ชัยมงคลเนืองแน่น


ผอ.รพ.อยุธยา นำคณะผู้บริหาร เดินสายทำบุญขอพรพระ 10 วัด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เทศกาลปีใหม่ 2562 (ชมคลิป)

publish: 2019-01-04 20:31:38

ผอ.รพ.อยุธยา นำคณะผู้บริหาร เดินสายทำบุญขอพรพระ 10 วัด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เทศกาลปีใหม่ 2562