77JOWO News


พุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ เวียนเทียนวันมาฆบูชา วัดดังกรุงเก่า สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

publish: 2020-02-09 23:55:49

พุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ เวียนเทียนวันมาฆบูชา วัดดังกรุงเก่า สืบสานประเพณีวัฒนธรรม


วัดใหญ่ชัยมงคล มอบเครื่องเขย่าผสมถุงเลือดและเครื่องวัดความดันให้กับให้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลเสนา

publish: 2020-02-05 22:13:25

วัดใหญ่ชัยมงคล มอบเครื่องเขย่าผสมถุงเลือดและเครื่องวัดความดันให้กับให้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลเสนา


พุทธศาสนิกชนหลายร้อยคน ร่วมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วัดใหญ่ชัยมงคลแน่น (ชมคลิป)

publish: 2020-01-01 03:22:07

พุทธศาสนิกชนหลายร้อยคน ร่วมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วัดใหญ่ชัยมงคลแน่น


คณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลฯ ตำรวจ สภ.ท่าเรือ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อแก่นอดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดใหญ่ชัยมงคล (คลิป)

publish: 2019-12-20 23:01:11

คณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลฯ ตำรวจ สภ.ท่าเรือ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อแก่นอดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดใหญ่ชัยมงคล คืนที่ 33


พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หลวงพ่อพระครูพิสุทธิ์บุญสาร (แก่น ปุญฺญสมฺปนฺโน)อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดใหญ่ชัยมงคล (ชมคลิป)

publish: 2019-11-17 22:25:05

พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หลวงพ่อพระครูพิสุทธิ์บุญสาร (แก่น ปุญฺญสมฺปนฺโน)อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดใหญ่ชัยมงคล


พุทธศาสนิกชนกรุงเก่า... ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรณะ วันออกพรรษา วัดใหญ่ชัยมงคล แน่น (ชมคลิป)

publish: 2019-10-14 16:51:38

พุทธศาสนิกชนกรุงเก่า... ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรณะ วันออกพรรษา วัดใหญ่ชัยมงคล แน่น


โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล( ภาวนารังสี) ฉลองโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธฯ พระราชทาน รุ่นที่ 3 พร้อมมอบทุนการศึกษา 709 เป็นเงิน 709,000 บาท (ชมคลิป)

publish: 2019-09-20 17:50:39

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล( ภาวนารังสี) ฉลองโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธฯ พระราชทาน รุ่นที่ 3 พร้อมมอบทุนการศึกษา 709 เป็นเงิน 709,000 บาท


คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ปฐมนิเทศการเรียนการสอน พระภิกษุ สามเณร และ พระนวกะ แผนกนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก (ชมคลิป)

publish: 2019-07-26 03:41:21

คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ปฐมนิเทศการเรียนการสอน พระภิกษุ สามเณร และ พระนวกะ แผนกนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก


พุทธศาสนิกชนหลายพันคนร่วมเวียนเทียน รอบเจดีย์ วัดใหญ่ชัยมงคล วันอาสาฬหบูชา เนืองแน่น (ชมคลิป)

publish: 2019-07-17 09:56:45

พุทธศาสนิกชนหลายพันคนร่วมเวียนเทียน รอบเจดีย์ วัดใหญ่ชัยมงคล วันอาสาฬหบูชา เนืองแน่น


สพฐ.ร่วมกับ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมเยียนเชิงประจักษ์ ร.ร.วัดใหญ่ฯ เพื่อคัดเลือก ร.ร.วิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 (ชมคลิป)

publish: 2019-05-29 23:37:46

สพฐ.ร่วมกับ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมเยียนเชิงประจักษ์ ร.ร.วัดใหญ่ฯ เพื่อคัดเลือก ร.ร.วิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3


เปลวเทียนแห่งศรัทธา วิสาขบูชา พุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ เวียนเทียนแน่นวัดใหญ่ชัยมงคล (ชมคลิป)

publish: 2019-05-19 01:22:14

เปลวเทียนแห่งศรัทธา วิสาขบูชา พุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ เวียนเทียนแน่นวัดใหญ่ชัยมงคล


ชาวพุทธไทย-เทศ นับพันคนจากทั่วสารทิศ ร่วนงานบุญใหญ่ ห่มผ้าองค์พระเจดีย์ วัดใหญ่ชัยมงคล ในวันวิสาขบูชาโลก (ชมคลิปและประมวลภาพ)

publish: 2019-05-18 15:56:08

ชาวพุทธไทย-เทศ นับพันคนจากทั่วสารทิศ ร่วนงานบุญใหญ่ ห่มผ้าองค์พระเจดีย์ วัดใหญ่ชัยมงคล ในวันวิสาขบูชาโลก


ปิดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ลาสิกขาบท รับใบประกาศ นำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติ ในการดำรงชีวิต(ชมคลิป)

publish: 2019-04-01 21:55:34

ปิดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ลาสิกขาบท รับใบประกาศ นำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติ ในการดำรงชีวิต


สามเณร และ สีลจาริณี ภาคฤดูร้อน วัดใหญ่ชัยมงคล ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม (ชมคลิป)

publish: 2019-03-27 17:13:59

สามเณร และ สีลจาริณี ภาคฤดูร้อน วัดใหญ่ชัยมงคล ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม


โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล จัดบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณี ภาคฤดูร้อน 78 คน ขัดเกราจิตใจด้วยธรรมะ ช่วงปิดเทอม (ชมคลิป)

publish: 2019-03-27 00:58:17

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล จัดบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณี ภาคฤดูร้อน 78 คน ขัดเกราจิตใจด้วยธรรมะ ช่วงปิดเทอม