77JOWO News


งามตระการตา "ไหลแพไฟ พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ วันพ่อแห่งชาติ"  หนึ่งเดียวในไทย ท้องถิ่นร่วมจัดปีที่21 รำลึกในหลวง ร.9 (มีคลิป)

publish: 2019-12-06 15:57:34

ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา "ไหลแพไฟ พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ วันพ่อแห่งชาติ "  ปีที่21 หนึ่งเดียวในไทย ท้องถิ่นอำเภอตรอน 7 แห่ง ร่วมพสกนิกรรำลึกเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.9


ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ นำพสกนิกรร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

publish: 2019-12-05 21:22:26

ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ นำพสกนิกรร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ


ชาวชัยนาท ร่วมกันทำบุญตักบาตร ปล่อยพันธุ์ปลา ไถ่ชีวิตโคกระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 เนื่องในวันพระบรมราชสมภพและวันพ่อแห่งชาติ

publish: 2019-12-05 21:06:20

ชาวชัยนาท ร่วมกันทำบุญตักบาตร ปล่อยพันธุ์ปลา ไถ่ชีวิตโคกระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 เนื่องในวันพระบรมราชสมภพและวันพ่อแห่งชาติ


อยุธยา ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 (คลิป)

publish: 2019-12-05 20:58:37

อยุธยา ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562


ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษเยี่ยมผู้ป่วยประกันตน เพื่อรับทราบปัญหาและสร้างขวัญกำลังใจ

publish: 2018-12-07 22:28:18

ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษเยี่ยมผู้ป่วยประกันตน เพื่อรับทราบปัญหาและสร้างขวัญกำลังใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ


แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

publish: 2018-12-07 05:47:13

พสกนิกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

publish: 2018-12-05 14:13:46

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


ชลบุรี ทำบุญตักบาตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

publish: 2018-12-05 13:32:15

จังหวัดชลบุรี ทำบุญตักบาตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


อำเภอสัตหีบ ร่วมทำบุญใส่บารตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

publish: 2018-12-05 13:17:20

อำเภอสัตหีบ ร่วมทำบุญใส่บารตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ


วันพ่อแห่งชาติ พ่อค้าแม่ค้า ห้างร้าน และคลินิก ร่วมใจกันทำโรงบุญแจกอาหารและยาสามัญประจำบ้าน พร้อมกับให้การรักษาโรค ตรวจสุขภาพฟรี

publish: 2018-12-05 11:20:48

วันพ่อแห่งชาติ พ่อค้าแม่ค้า ห้างร้าน และคลินิกจังหวัดสุรินทร์ ร่วมใจกันทำโรงบุญ แจกอาหารและยาสามัญประจำบ้าน พร้อมกับให้การรักษาโรค ตรวจสุขภาพฟรี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ เป็นวันพ่อชาติ แห่งชาติ


สภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

publish: 2018-12-04 22:16:59

สภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

publish: 2018-12-04 19:19:41

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561


โรงเรียนสิงห์สมุทรจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติพร้อมมอบโล่พ่อดีเด่น

publish: 2018-12-04 19:00:57

โรงเรียนสิงห์สมุทรจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติพร้อมมอบโล่พ่อดีเด่น