77JOWO News


วิ่งชีวมณฑล @ สะแกราช 2019" กับบรรยากาศสุดคูล สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดตลอดเส้นทาง

publish: 2019-10-08 19:42:10

เพื่อนำไปทำประโยชน์สาธารณะ โดยความร่วมมือของ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ร่วมกับทางอำเภอวังน้ำเขียว ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอวังน้ำเขียว และสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเขียว