77JOWO News
แค่เอาตัวเองรอดก็ยากอยู่แล้วแต่เพราะสัญชาติญานความเป็นแม่ ที่ต้องปกป้องลูกจากแก๊งเด็กอาชีวะ แต่เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดและลูกได้ทำกับแม่เอาไว

publish: 2016-06-10 03:55:02

แค่เอาตัวเองรอดก็ยากอยู่แล้วแต่เพราะสัญชาติญานความเป็นแม่ ที่ต้องปกป้องลูกจากแก๊งเด็กอาชีวะ แต่เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดและลูกได้ทำกับแม่เอาไว้แบบนี้ (ชมคลิป)