77JOWO News


ความเชื่อ!!“บิ๊กโจ๊ก”โผล่เป็น ปธ.บวงสรวงศาลหลักเมืองนครฯ-ลืออาถรรพ์การบูรณะฯไม่ถูกต้อง ฮ.เจ้าสัววิชัยตก,เชาวน์วัศโดน ม.44 ล่าสุดเด้งผู้ว่า ฯ

publish: 2019-08-06 19:33:51

“บิ๊กโจ๊ก”โผล่เป็น ปธ.บวงสรวงศาลหลักเมืองนครฯ-วิจารณ์แซดอาถรรพ์การบูรณะฯไม่ถูกต้อง ฮ.เจ้าสัววิชัยตก,เชาวน์วัศโดน ม.44 ล่าสุดเด้งผู้ว่า ฯ