77JOWO News


โคกกรวดโคราชจัดใหญ่ “สงกรานต์ย้อนยุค” ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสร้างความสามัคคีในชุมชน

publish: 2019-04-15 08:38:17

แต่งกายย้อนยุคร่วมร้องรำทำเพลง จากสถานีรถไฟโคกกรวด เดินขบวนไปตามท้องถนนวนรอบหมู่บ้าน มุ่งหน้าไปยังวัดหนองหว้า