77JOWO News


ขั้นเทพ...หนุ่มสตูลไลฟ์สดขายอาหารทะเลตากแห้งลีลาเร้าใจ ลดแลกแจกแถมถูกใจลูกค้า เอฟซื้อยอดถล่มทลาย

publish: 2019-04-08 17:30:37

สุดยอดหนุ่มนักขายขั้นเทพ ไลฟ์สดขายอาหารทะเลตากแห้ง ลีลาเร้าใจ มีลูกคู่คอยรับมุข มิติใหม่แห่งการขาย ภูมิใจหากใครมาเลียนแบบ ถือเป็นการสร้างรายได้ให้ชาวประมง