77JOWO News


สงกรานต์ดุ ชาวบ้านแตกฮือ วัยรุ่นสาดกระสุนแทนน้ำหนุ่มดับสยองกลางงานสรงน้ำพระ (ชมคลิป)

publish: 2019-04-15 21:42:33

สงกรานต์ดุ ชาวบ้านแตกฮือ วัยรุ่นสาดกระสุนแทนน้ำหนุ่มดับสยองกลางงานสรงน้ำพระ


เทศบาลเมืองบางริ้นจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

publish: 2019-04-15 17:28:34

เทศบาลเมืองบางริ้นจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562


ปทุมธานี ประชาชนร่วมสรงน้ำพระแบบรางตามวิถีชาวมอญที่วัดมะขาม

publish: 2019-04-15 15:59:27

ปทุมธานี ประชาชนร่วมสรงน้ำพระแบบรางตามวิถีชาวมอญที่วัดมะขาม


สงกรานต์กรุงเก่า ประชาชนแห่สรงน้ำเกจิดัง ชาวมอญเสากระโดงกินข้าวแช่ แห่หงส์ธงตะขาบ สรงน้ำพระบนรางไม้ไผ่ สืบสานประเพณีไทยเชื้อสายมอญ(ชมคลิป)

publish: 2019-04-14 20:40:11

สงกรานต์กรุงเก่า ประชาชนแห่สรงน้ำเกจิดัง ชาวมอญเสากระโดงกินข้าวแช่ แห่หงส์ธงตะขาบ สรงน้ำพระบนรางไม้ไผ่ สืบสานประเพณีไทยเชื้อสายมอญ


สวนนงนุชพัทยา นำช้างแสนรู้ 9 เชือก สรงน้ำพระเปิดงานเทศกาลสงกรานต์

publish: 2019-04-13 21:14:49

สวนนงนุชพัทยา นำช้างแสนรู้ 9 เชือก สรงน้ำพระเปิดงานเทศกาลสงกรานต์


ปทุมธานี ประชาชนสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์เริ่มต้นปีใหม่ไทย

publish: 2019-04-13 17:53:01

ปทุมธานี ประชาชนสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์เริ่มต้นปีใหม่ไทย


ปทุมธานี ประชาชนสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์เริ่มต้นปีใหม่ไทย

publish: 2019-04-13 17:53:01

ปทุมธานี ประชาชนสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์เริ่มต้นปีใหม่ไทย


ระนองจัดงานสงกรานต์น้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

publish: 2019-04-13 15:12:25

เทศบาลเมืองระนองจัดงานสงกรานต์น้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมปลุกเสกน้ำแร่พระพุทธมนต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุนับร้อยคนร่วมให้พรประชาชนชาวระนอง


รพ.ตราดสวมชุดไทยแห่พระพุทธสิหิงค์ ให้ผู้ป่วยร่วมสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล สงกรานต์ตราด

publish: 2019-04-11 16:07:57

รพ.ตราดสวมชุดไทยแห่พระพุทธสิหิงค์ ให้ผู้ป่วยร่วมสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล สงกรานต์ตราด


ฐานทัพเรือสัตหีบร่วมสรงน้ำพระขอพรเสด็จเตี่ยรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เทศกาลสงกรานต์

publish: 2019-04-11 12:42:22

ฐานทัพเรือสัตหีบร่วมสรงน้ำพระขอพรเสด็จเตี่ยรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เทศกาลสงกรานต์


สอ.รฝ.นำกำลังพลสืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

publish: 2019-04-11 12:33:40

สอ.รฝ.นำกำลังพลสืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่