77JOWO News


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ จัดโครงการสัมมนาสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นชุมชน ในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

publish: 2019-06-22 19:02:59

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ จัดโครงการสัมมนาสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นชุมชน ในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560


สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์แจ้งผู้ประกอบการผลิตสุราเถื่อนให้หันเข้ามาสู่ระบบการเสียภาษีสรรพสามิตที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี

publish: 2019-02-08 12:18:12

สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์แจ้งผู้ประกอบการผลิตสุราเถื่อนให้หันเข้ามาสู่ระบบการเสียภาษีสรรพสามิตที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี


เก๋งลักลอบขนเหล้าเถื่อนจากแพร่มาส่งอุตรดิตถ์ ไปไม่รอดถูกสรรพสามิตสกัดจับคารถ

publish: 2019-01-25 14:58:31

เนียนเก๋งขนสุราเถื่อนจากแพร่มาส่งอุตรดิตถ์ ไปไม่รอดถูกสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์สกัดจับคารถ