77JOWO News


สวนนงนุพัทยา ร่วมสำนักวิจัยแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลง การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารวังสวนสุนันทา สู่ตลาดโลก

publish: 2019-10-08 11:50:25

สวนนงนุพัทยา ร่วมสำนักวิจัยแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลง การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารวังสวนสุนันทา สู่ตลาดโลก