77JOWO News


สสจ.ลำปางเตือนผู้ปกครองหมั่นดูแลลูกหลานเพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

publish: 2019-09-13 12:35:43

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ประเทศไทยจากสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – 2 กันยายน 2562 พบผู้ป่วย 46,079 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 70.43 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1:0.81 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ ๑ , ๒ , ๓ ปี ตามลำดับ ภาคที่มีอัตราป่วยมากที่สุด ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด ๕ อันดับแรกได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดน่าน และจังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 149.24,134.52,130.20,128.00,120.72 ต่อแสนประชากรตามลำดับ


สสจ.ลำปางแถลงชี้แจงหลังหนุ่มคลั่งใช้กรรไกรไล่แทงผู้ป่วยและญาติบาดเจ็บในตึกผู้ป่วยรพ.

publish: 2019-08-27 15:42:15

ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐกิจ สุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง พลตำรวจโทสมควร เกตุเทศ รองผู้กำกับสอบสวนหัวหน้างานสอบสวนตัวแทนผู้กำกับสภ.เมืองลำปางร่วมกันชี้แจงแถลงข้อเท็จจริง ต่อสื่อมวลชน หลังจากเกิดเหตุมีคนใช้อาวุธมีดไล่แทงผู้ป่วยและญาติ ในตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลลำปางจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย เหตุเกิด เมื่อช่วงเย็นวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา


ลำปางวางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลาย ไวรัสซิกา ไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา

publish: 2019-08-10 19:18:02

สำนักงานสาธารณจังหวัดลำปาง เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 สิงหาคม 2562 พบผู้ป่วย 562 ราย (ปี 2561 = 236 ราย) ซึ่งสูงกว่าปี 2561 ถึง 2.4 เท่า พบผู้ป่วยทุกอำเภอ