77JOWO News


สสจ.สิงห์บุรี ขอเชิญชวนมอบกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ

publish: 2019-11-29 22:00:00

สสจ.สิงห์บุรี ขอเชิญชวนมอบกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) ห่างไกลโรค NCDs