77JOWO News


ชทพ.เปิดตัวผู้สมัคร-สาขาพรรคฯที่เพชรบูรณ์ เขาทราย แกแล๊คซี่ลั่น จะน๊อคภายในยก 3 (มีคลิป)

publish: 2019-01-12 15:52:48

เขาทราย แกแล๊คซี่ลั่น จะน๊อคภายในยก 3 ในการเลือกตั้งครั้งนี้