77JOWO Newsการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ส่งเสริมให้ประชาชน ใช้ไฟฟ้า อย่างปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษามหาราชินี

publish: 2016-07-15 07:13:08

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สถาบันอาชีวศึกษา ในจังหวัดลำพูน จัดหน่วยบริการตรวจสภาพระบบไฟฟ้า ของบ้านเรือน ประชาชน ในเขต อำเภอเมืองลำพูน และ อำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 84 ชุมชน ให้สามารถใช้ไฟฟ้าอย