77JOWO News


สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน “สีสันพรรณไม้สมุทรปราการ” ครั้งที่ 2

publish: 2019-08-25 09:31:45

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน “สีสันพรรณไม้สมุทรปราการ” ครั้งที่ 2


คึกคัก งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

publish: 2019-03-07 17:29:15

เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ ประมง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประกวดผลผลิตทางด้านการเกษตร ให้บริการและให้คำปรึกษา แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


เร่งซับน้ำตา!! เกษตรเมืองคอน เร่งช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร จากพิษพายุ “ปาบึก”

publish: 2019-01-18 18:33:42

เร่งซับน้ำตา!! เกษตรเมืองคอน เร่งช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร จากพิษพายุ “ปาบึก”


เกษตรจังหวัดลำปาง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรสู้โรคใบด่างในมันสำปะหลัง.

publish: 2018-11-09 14:54:02

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรสู้โรคใบด่างในมันสำปะหลัง.


“ จำเนียร แสนราชา ” เกษตรจังหวัดลำพูนจัดโครงการสื่อสัญจร (Press Tous)เยี่ยมชม ศพก.เวียงหนองล่อง

publish: 2018-09-23 15:49:27

“ จำเนียร แสนราชา ” เกษตรจังหวัดลำพูนจัดโครงการสื่อสัญจร (Press Tous)เยี่ยมชม ศพก.เวียงหนองล่อง


เพื่อแม่เท่าไหร่ก็ยอมซื้อ พวงมาลัยดอกมะลิจ่อขึ้นราคา 3 เท่าตัวต้อนรับวันแม่เกษตรกรยิ้มร่ารายได้พุ่งกระฉูด

publish: 2018-08-04 14:54:56

ติดตามราคาดอกมะลิ ชาวสวนเกษตรกรเผยปีนี้ดอกมะลิปรับราคาสูงกว่าปีก่อน 3 เท่า ยอดจอดเพียบสร้างรายได้งาม