77JOWO News


คนของประชาชน อธิบดีธัญญา บุกเข้าพื้นที่เอง ดูดับไฟป่า ป่าพรุควนเคร็ง พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และนโยบายการปฎิบัติงาน

publish: 2019-08-03 18:27:54

วันหยุดไม่เคยพัก..อธิบดีธัญญา ลุยเข้าพื้นที่เองดูดับไฟป่า ป่าพรุควนเคร็ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบนโยบายการปฎิบัติงาน


อธิบดีธัญญา ติวเข้มเปิดโครงการฝึกอบรม เสริมสมรรถนะผู้นำหน่วยดับไฟป่า

publish: 2019-07-23 17:41:59

เสริมสมรรถนะ...อธิบดีธัญญาติวเข้ม รับมือไฟป่า จัดโครงการฝึกอบรม พร้อมรับมือไฟป่าเสริมสมรรถนะผู้นำหน่วยดับไฟป่า 13ศูนย์ 133 สถานี