77JOWO News


สะเดา กีฬาชุมชนสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ 19 ชุมชน ในอำเภอสะเดาประจำปี 2562 จัดยิ่งใหญ่ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองสะเดา

publish: 2019-09-21 18:48:19

สะเดา กีฬาชุมชนสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ 19 ชุมชน ในอำเภอสะเดา ประจำปี 2562 จัดยิ่งใหญ่ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองสะเดาอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีขบวนพาเหรด พร้อมนักกีฬานับพันคน แข่งกีฬารวม 7 ประเภท


แม่ค้าหัวใส แปลงไอเดียให้เป็นเม็ดเงิน ทำวุ้นแฟนซีหลากรูปร่าง สร้างรายได้งามต่อเดือน ฝากก็ได้ทำบุญก็ดีสั่งออนไลท์ก็โดน!!

publish: 2019-07-15 18:23:18

นครปฐม แม่ค้าไอเดียดีทำวุ้นแฟนสีรูปกาตูนสีสันสวยงามน่าทาน สร้างรายได้ดี


สมุทรสงคราม งดล้อเลียนการเมืองแต่ยังประดิษฐ์พานได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์ตามแนวคิด

publish: 2019-06-13 14:20:57

สมุทรสงคราม งดล้อเลียนการเมืองแต่ยังประดิษฐ์พานได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์ตามแนวคิด


ไอเดียร์เก๋ นำภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชนมาทำกะบุงเป็นที่ทิ้งขยะแบบคัดแยก สีสันสวยงาม

publish: 2018-11-21 22:08:34

ไอเดียร์เก๋นำภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชนมาทำกะบุงเป็นที่ทิ้งขยะแบบคัดแยกสีสันสวยงาม


ประชาชนแห่ดูพร้อมเซลฟี่กับอุโมงค์ไฟล้านดวงยาวกว่า 93 เมตรที่สีสันสวยงาม

publish: 2018-08-04 08:58:45

อุโมงค์ไฟและไฟที่ประดับเป็นรูปต่างๆนั้น ใช้ดวงไฟหลายสีประดับประดาถึง 1,000,000 ดวงระยะอุโมงค์ไฟยาวกว่า 93 เมตร


สุดยอด!! ร.ร.ต้นแบบ.."นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น" จัดแข่งขันกีฬาภายในเน้นให้ นร.แต่งชุดไทยหลากสีสันสวยงาม ในวันสตรีไทย 1 สิงหาคม (ชมคลิป)

publish: 2018-08-01 17:34:49

โรงเรียนได้มีนโยบายให้นักเรียนหญิงแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือแต่งชุดที่บ่งบอกความเป็นหญิงไทย เช่น นุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้น ที่ทางโรงเรียนเองได้มีนโยบายสนับสนุนให้ นักเรียนแต่งชุดไทยมาเรียนหนังสืออาทิตย์ละ 1ครั้ง และครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดี เนื่องจากในวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปีนั้นเป็น “วันสตรีไทย”