77JOWO News


อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับนักศึกษา

publish: 2019-11-08 05:16:41

อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลก เสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับนักศึกษาศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลกร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนอุตรดิตถ์ จัดอบรม โครงการ เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดีให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา

publish: 2019-02-13 20:40:09

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลกร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนอุตรดิตถ์ จัดอบรม โครงการ เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดีให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ

publish: 2018-11-15 10:00:31

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2561 เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี


เครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองและศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จัดกิจกรรม รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต

publish: 2018-11-05 15:22:07

เครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองและศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จัดกิจกรรม รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต


สื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ บริจาคเครื่องวัด bp ให้กับ รพ. สต นางพญา อุตรดิตถ์

publish: 2018-10-08 16:37:20

สื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ บริจาคเครื่องวัด bp ให้กับ รพ. สต นางพญา อุตรดิตถ์

เรือนจำนราธิวาส ประสบความสำเร็จ ตามนโยบาย 5 ก้าวย่าง!!

publish: 2016-04-22 00:32:32

ติดตามข่าวสาร จากทั้ง 77 จังหวัด ได้ที่ www.77jowo.com


"เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์" จัดฝึกสมาธิแบบ SKT เสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ!!

publish: 2016-03-09 07:36:34

ติดตามข่าวสาร จากทั้ง 77 จังหวัด ได้ที่ www.77jowo.com