77JOWO News


สรุปหมอกควันภาคใต้อากาศยังแย่5จังหวัด ส่วนสงขลาเริ่มดีขึ้น

publish: 2019-09-23 11:38:55

สรุปสถานการณ์หมอกควันและคุณภาพอากาศในภาคใต้ยังเกินค่ามาตรฐานอยู่ใน5 จังหวัด ภูเก็ต ตรัง สตูล ยะลา และ นราธิวาส ส่วนสงขลาเริ่มดีขึ้น