77JOWO News


ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัด เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

publish: 2020-01-28 19:51:58

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัด เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี


แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งลุย!! สั่งโล๊ะทิ้งหน่วยทหารขนาดใหญ่มาใช้หน่วยทหารขนาดเล็ก-สั่งฝึกทหารทรหด 375 ชป.ประจำทุกหมู่บ้านตัวเองร่วมปฏิบัติการด้วย

publish: 2019-05-21 19:14:28

แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งลุยฝึกทหารทรหด 375 ชุดปฏิบัติการเข้าประจำทุกหมู่บ้านเป้าหมาย 3 จังหวัดชายแดนใต้-ประเดิม 18 ชป.ฝึกและทดสอบเข้มพร้อมรับและรบกับภัยคุกคามได้ในทุกรูปแบบ-ประกาศชัดทหารต้องไม่นอนอยู่แต่ในฐานปฏิบัติการโดยตนเองพร้อมจะลงไปนอนใต้โคนต้นยางร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาต่อเนื่อง


หน่วยทหาร เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย

publish: 2019-02-27 18:39:07

หน่วยทหาร เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย


รักแท้สุดหวาดเสียว มทบ.24 เปิดหอทดสอบกำลังใจสูง 34 ฟุต ส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารARMYLAND ด้วยจัดกิจกรรมเก๋ “ส่งตัวบ่าวสาวขึ้นหอ”

publish: 2019-02-16 15:13:13

รักแท้สุดหวาดเสียว มทบ.24 เปิดหอทดสอบกำลังใจสูง 34 ฟุต ส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารARMYLAND ด้วยจัดกิจกรรมเก๋ “ส่งตัวบ่าวสาวขึ้นหอ”


มณฑลทหารบกที่ 41 จัดงานโอกาสครบรอบปีที่ 78 แห่งการก่อตั้งหน่วยทหารหน่วยแรกในภาคใต้ เพื่อความเป็นสิริมงคล

publish: 2018-12-12 22:36:46

มณฑลทหารบกที่ 41 จัดงานโอกาสครบรอบปีที่ 78 แห่งการก่อตั้งหน่วยทหารหน่วยแรกในภาคใต้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพลในหน่วย


กองทัพภาคที่ 4 จัดงาน ครบรอบปีที่ 78 แห่งการก่อตั้งหน่วยทหารหน่วยแรกในภาคใต้

publish: 2018-12-12 18:54:05

กองทัพภาคที่ 4 จัดงาน ครบรอบปีที่ 78 แห่งการก่อตั้งหน่วยทหารหน่วยแรกในภาคใต้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพล


มณฑลทหารบกที่ 35 จัดพิธีแบ่งทหารใหม่ผลัดที่ 2/61 เข้าหน่วยทหารในพื้นที่

publish: 2018-11-01 22:10:19

มณฑลทหารบกที่ 35 จัดพิธีแบ่งทหารใหม่ผลัดที่ 2/61เข้าหน่วยทหารในพื้นที่