77JOWO News


ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ฝึกอบรมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ระดับสำนักงานพัฒนาภาค ประจำปี 2562 เพื่อยกระดับสู่สากล

publish: 2019-06-13 13:46:14

ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ฝึกอบรมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ระดับสำนักงานพัฒนาภาค ประจำปี 2562 เพื่อยกระดับสู่สากล


นพค.23 ทำถนนลาดยางอย่างดี มอบเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้ชาวอ.ท่าลี่ (มีคลิป)

publish: 2019-04-05 10:55:33

นพค.23 ทำถนนลาดยางอย่างดี มอบเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้ชาวอ.ท่าลี่


นพค.23 หนุนชาวท่าลี่เลี้ยงโคเนื้อเสริมอาชีพหน้าแล้ง พร้อมดันเป็นแหล่งเลี้ยงโคขุนชั้นดีออกสู่ตลาด

publish: 2019-01-22 10:01:53

นพค.23 หนุนชาวท่าลี่เลี้ยงโคเนื้อเสริมอาชีพหน้าแล้ง พร้อมดันเป็นแหล่งเลี้ยงโคขุนชั้นดีออกสู่ตลาด


นพค.23 มอบ 13 โครงการเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวอ.ท่าลี่ (มีคลิป)

publish: 2018-12-23 11:17:08

นพค.23 มอบ 13 โครงการเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวอ.ท่าลี่


หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมชาวตำบลรำมะสักร่วมจัดพิธีทอดกฐินถวายวัดลั่นทม

publish: 2018-11-18 08:29:23

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมชาวตำบลรำมะสักร่วมจัดพิธีทอดกฐินถวายวัดลั่นทม พร้อมร่วมกันเปิดซุ้มประตูและปลูกต้นพยุง เพื่อความสวยงามต่อศาสนสถานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน


ค่าแรงเกี่ยวข้าวพุ่ง 300 บ. ชาวนาเมืองเลยสู้ไม่ไหว ทหารพัฒนาลุยช่วย วันเดียวเสร็จ

publish: 2018-11-06 10:06:28

ค่าแรงเกี่ยวข้าวพุ่ง 300 บ. ชาวนาเมืองเลยสู้ไม่ไหว ทหารพัฒนาลุยช่วย วันเดียวเสร็จ


"ประชาชนเดือดร้อน"..เราต้องพร้อม!! สนภ.1 นทพ.เตรียมความพร้อมรับวิกฤติหากเกิดอุทกภัยในพื้นที่โดยรอบเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

publish: 2018-08-06 19:29:28

"ประชาชนเดือดร้อน"..เราต้องพร้อม!! สนภ.1 นทพ.เตรียมความพร้อมรับวิกฤติหากเกิดอุทกภัยในพื้นที่โดยรอบเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี