77JOWO News


หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ศรีสะเกษ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน

publish: 2019-11-21 18:56:19

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ศรีสะเกษ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน


สาธารณสุขจังหวัดระนอง จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอกระบุรี

publish: 2019-09-04 18:10:18

สาธารณสุขจังหวัดระนอง พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอกระบุรี และโรงพยาบาลกระบุรี จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอกระบุรี


จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

publish: 2019-08-22 20:34:05

จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ


หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมการแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับ อบต.เกาะเรียน ตรวจสุขภาพให้กับประชาชนฟรี (ชมคลิป)

publish: 2019-08-04 17:33:52

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมการแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับ อบต.เกาะเรียน ตรวจสุขภาพให้กับประชาชนฟรี


กยศ.จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

publish: 2019-07-19 13:43:15

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

publish: 2019-06-06 17:06:48

จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


สพม.19 จับมือสสจ.เลย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (มีคลิป)

publish: 2019-05-29 13:19:47

สพม.19 จับมือสสจ.เลย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

publish: 2019-05-16 08:36:09

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน


สุราษฎร์ธานี บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (มีคลิป)

publish: 2019-01-21 16:37:00

ขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี สร้างสรรค์คุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติและประชาชน โดยพร้อมใจให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย


โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายในหลวง และพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน ร. 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

publish: 2019-01-16 20:52:16

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


จังหวัดยโสธรออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

publish: 2019-01-11 16:10:29

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อน้อมถวายพระราชกุศล


จังหวัดศรีสะเกษออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

publish: 2019-01-10 20:54:31

ศรีสะเกษออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวโรกาสวันคล้ายวันเสด็จสู่สวรรคาลัย


สาธารณสุขระนองบูรณาการร่วมหน่วยงานทุกภาคส่วนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชน

publish: 2018-12-19 16:43:38

สาธารณสุขระนอง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชน เพื่ออุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

publish: 2018-12-12 21:34:00

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนเพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร


หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ศรีสะเกษ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน

publish: 2018-11-08 20:20:13

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ศรีสะเกษ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน