77JOWO News


พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตร หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข

publish: 2019-07-31 13:04:15

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์มอบมอบมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และ กิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒


คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านห้วยไข่เขียด ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

publish: 2019-06-12 20:42:24

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านห้วยไข่เขียด ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์


คณะกรรมการพิจารณา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกรอบ2

publish: 2019-06-12 02:47:12

คณะกรรมการพิจารณา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกรอบ2


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข

publish: 2019-06-08 15:43:13

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข


นายอำเภอสทิงพระ นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม Kick Off เฉลิมพระเกียรติ

publish: 2019-05-09 20:54:06

นายอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก


อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชู บ้านต้นสะตือสามต้น หมู่ 4 เกาะเรียน พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ... (ชมคลิป)

publish: 2019-05-09 16:10:09

อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชู บ้านต้นสะตือสามต้น หมู่ 4 เกาะเรียน พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก


เมืองคอนเลือก“บ้านหนองตาม”อ.นาบอนเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

publish: 2019-05-03 16:04:32

จังหวัดนครศรีธรรมราช เลือกบ้านหนองตาม หมู่ที่ 10 ต.นาบอน อ.นาบอน เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


นครราชสีมา จัด kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

publish: 2019-05-02 20:18:46

นครราชสีมา จัดกิจกรรม kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก