77JOWO News


โคราช ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติในสวนสาธารณะ หวังช่วยผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจากการออกกำลังกาย

publish: 2019-10-09 21:45:32

โคราช ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติในสวนสาธารณะ หวังช่วยผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจากการออกกำลังกาย