77JOWO News


โคราชรับคาราวานท่องเที่ยวทางรถยนต์พร้อมลงนามความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา

publish: 2019-10-26 17:03:48

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และ ททท.สำนักงานนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับคณะคาราวานฯ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Table Top Sale