77JOWO News


อยุธยาศึกษา มรภ.กรุงเก่า เตรียมพื้นที่โชว์งานศิลปะ งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และเตรียมสร้าง หอศิลป์แห่งชาติ"อยุทยา" ร่วมสมัย

publish: 2018-11-29 23:45:03

อยุธยาศึกษา มรภ.กรุงเก่า เตรียมพื้นที่โชว์งานศิลปะ งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และเตรียมสร้าง หอศิลป์แห่งชาติ"อยุทยา" ร่วมสมัย