77JOWO News


นายกนักประดิษฐ์ฯ ห่วงทรัพย์สินทางปัญญาไทย ถูกละเมิดเสียหายยับเยิน จากผู้ไม่ได้สร้างสรรค์ ชี้ยุคนี้ละเมิดได้ง่ายมาก

publish: 2019-11-11 10:15:47

นายกนักประดิษฐ์ฯ ห่วงทรัพย์สินทางปัญญาไทย ถูกละเมิดเสียหายยับเยิน จากผู้ไม่ได้สร้างสรรค์ ชี้ยุคนี้ละเมิดได้ง่ายมาก - แนะปลูกฝังเยาวชนไทย ให้เคารพในสิทธิของผู้อื่น พร้อมเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา