77JOWO News


ฝนดับไฟไหม้ปาพรุควนเคร็ง!!เฮฝนตกหนักอับไฟป่าพรุควนเคร็ง-องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหา-สั่งเฝ้าระวังหวั่นคุกรุ่นลุกไหม้ขึ้นมาได้อีก

publish: 2019-08-09 18:37:10

ฝนดับไฟไหม้ปาพรุควนเคร็ง!!เฮฝนตกหนักอับไฟป่าพรุควนเคร็ง-องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหา-สั่งเฝ้าระวังหวั่นคุกรุ่นลุกไหม้ขึ้นมาได้อีก


องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามดำเนินงานขับเคลื่อน ม.ราชภัฏอุดรธานี

publish: 2019-02-01 19:33:39

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามดำเนินงานขับเคลื่อน ม.ราชภัฏอุดรธานี


องคมนตรีลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีติดตามตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร.9 (ชมคลิป)

publish: 2018-08-01 22:17:52

องคมนตรีลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีติดตามตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร.9