77JOWO News


อ่างทอง อดีตคุณครูรวมกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้านสานเสื่อกกจากภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างรายได้ไม่ว่างงาน

publish: 2019-09-04 19:33:13

อดีตคุณครูรวมกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้านสานเสื่อกกจากภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างรายได้ไม่ว่างงาน และยังได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการสอนการสร้างลวดลายและต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นำออกขายจนผลิตไม่ทัน


ขอคารวะหัวใจ อดีตครูวัย94 ร่วมเสียสละ ลดค่าเวนคืนบ้าน-ที่ดิน เพื่อช่วยบ้านเกิดเมืองนอน

publish: 2018-08-22 10:26:25

คุณยายละออง อดีตคุณครูวัย 94 ปีร่วมเสียสละเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนยอมลดค่าเวนคืนบ้านและที่ดินให้ 4 แสนจาก 3 ล้านบาทเหลือ 2.6 ล้านบาทหลังเห็นความตั้งใจของนายกเล็ก ฯและชาวบ้านที่ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนค่าเวนคืน -เผยรับมอบเงินสุดชื่นมื่น