77JOWO News


หนุ่มชัยนาทอดีตโปรแกรมเมอร์ หันทำฟาร์มเห็ดระบบ“อีแวป” เขียนแอพพลิเคชั่นใช้เอง ควบคุมผ่านมือถือ ช่วยลดต้นทุนการผลิต เก็บเห็ดขายได้ทั้งปี

publish: 2018-07-17 16:13:24

หนุ่มชัยนาทอดีตโปรแกรมเมอร์ หันทำฟาร์มเห็ดระบบ“อีแวป” เขียนแอพพลิเคชั่นใช้เอง ควบคุมผ่านมือถือ ช่วยลดต้นทุนการผลิต เก็บเห็ดขายได้ทั้งปี