77JOWO News


"น้องต๊อด" นักศึกษาช่างยนต์ พิการครึ่งท่อน ปลื้มใจ ได้เข้าฝึกงานภายในศูนย์บริการของ บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่

publish: 2019-09-30 14:27:52

"น้องต๊อด" นักศึกษาช่างยนต์ พิการครึ่งท่อน ปลื้มใจ ได้เข้าฝึกงานภายในศูนย์บริการของ บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่


อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดตัวกิจกรรม“ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

publish: 2019-09-26 00:56:33

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดตัวกิจกรรม“ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ