77JOWO News


อบจ.สมุทรสาคร จัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายในหลวง

publish: 2015-12-03 18:07:26

อบจ.สมุทรสาคร จัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา88 พรรษา


อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย

publish: 2015-11-05 14:14:43

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เปิดโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกิจกรรมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย